Kanuni Haklarınız
   
Kanuni Haklarınız...
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6502.S Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 
Tüketici Konsey Yönetmeliği
(6502 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)
 
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği (6502 S.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)
 
Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
 
Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği (6502 S.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)
 
Garanti Belgesi Yönetmeliği
(6502 sayıl Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)
 
Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği (6502 S.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)

 

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik Gıdaların etiketlenmesi
Resmî Gazete: 13 Ağustos 2010 Sayı : 27671
 
Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğ
Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Tebliğ No: 2002/55
 
Renlendiriciler ve tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğ
Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi

Tebliğ No: 2008/22
 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Gıda Etikiketlenmesi !..
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçerdigine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
2 Nisan 2011 Cumartesi Resmî GazetetSayı : 27893
 
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Kanun No.4703 Kabul Tarihi : 29.6.2001
 
Değişken Faiz İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esaları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538
 
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranının Hesaplama Usul ve EsalarıHakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25186
 
Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusununda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 28/12/2005 - Sayısı: 25330
 
Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT)
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 24/4/2001 Sayısı: 24382
 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ocak 2002 - Sayı: 24643
 
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
(97/37/AT VE 2004/34/AT İLE DEĞİŞİK 96/74/AT)
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 12/8/2005 Sayısı: 25904
 
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 3/4/2002 Sayısı: 24715
 
Tüketici Şikayetlerinin Çözümüne İlişkin Usul ve Esaslar(İletişimde)
 
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
 
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranının Hesaplama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Paket Tur sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Sayı: 25137
 
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866
 
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137
 
Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 13/6/2003 Sayısı : 25137
 
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmet Hakkında SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete)
 
Garanti Belgesi Uygulama Esasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih 14 06 2003 Sayı; 25138
 
Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Sayı: 25138
 
Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137
 
''CE'' Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirimesine ve Kullanıl ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 17/1/ 2002 Sayısı: 24643
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221
Kanun Numarası: 4077 Kabul Tarihi: 23/2/1995 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 34
 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 
Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Sayısı: 25137
 
Reklam Kurulu Yönetmeliği
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1/8/2003 - Sayı: 25186
 
Banka kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
10 Mart 2007 Resmî GazeteSayı : 26458
 
Tüketici Konseyi Yönetmeliği
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 1/8/2003 Sayısı : 25186
 
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
 

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına ilişkin usul ve esasları Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 29/9/2007 - Sayısı: 26658
 
Tüketici Satın Alacsağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik(94/11AT)
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 09/8/2005 - Sayısı: 25901
 
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 17/1/2002 Sayısı: 24643
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve denetimine ilişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hk Yönetmelik
 
Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
 
Devren tatil sözleşmeleri, uyulama ve esasları hakkında yönetmelik
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği
6502 Sayıl
 
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri