Tüketicinin İnternet ten Alışverişte Cayma Hakkı
Tüketicinin İnternet ten Alışverişte Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı Nasıl Kullanılır?

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un mesafeli sözleşmelerle ilgili 9/A maddesi ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” in 7. maddesi hükümleri gereğince Cayma Hakkının nasıl kullanılır?

 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un mesafeli sözleşmelerle ilgili 9/A maddesi ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” 7.maddesinde hükümleri gereğince “Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.” denilmektedir.

Buna göre, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”e uygun olarak cayma hakkıma ilişkin gerekli işlemleri yerine getirilmesi gereklidir.

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un mesafeli sözleşmelerle ilgili 9/A maddesi ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” 7.maddesinde hükümleri gereğince  “Satıcı veya sağlayıcının “Ön bilgiler ve bilgilendirme formu düzenlememiş ise;Yönetmeliğin 5 Maddesi (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamını içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir.

             a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

             b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.

             c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı.

             ç) Varsa teslim masrafları.

             d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.

             e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı.

             f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.

             g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.

             ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi.

             h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları.

             ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

                (2) Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de sözleşmenin ifasından önce makul bir sürede, birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırmak zorundadır. Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda, satıcı birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi sırasında tüketiciye teslim etmek zorundadır.

             (3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur.

             (4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcının kimliğinin ve görüşmenin ticari amacının tüketiciye açık bir şekilde bildirmesi zorunludur.

             Ve Ön bilgilerin teyidi yapılamamış ise; 6 Maddesi − (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.”, cayma hakkı süresi üç aydır

Mesafeli satış sözleşmesi yaptığınız firma cayma hakkınızı kullanmanıza engeller çıkardığı zaman sözleşmedeki parasal miktarı dikkat ederek Tüketici Mahkemesine veya tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine müracaat ederek haklarınızı aramanız gerekmektedir bu konuda yaşadığınız sıkıntıları www.tuketiciyardim.com adresine de şikayet kısmında bizlere bildirebilirsiniz uzmanlarımız ücretsiz olarak sizlere yardımcı olacaktır.

   Toplam Okunma Sayısı : 2823 Yazar : Tuketici Yardım

 

Bilinçli Tüketici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
“Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir, bildiğini zannetmektir,”  der Stephen Hawking ...>>>
Konut Kredilerinde yeniden yapılandırmaya masrafını nasıl alırım?
Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şarttır.  Konut kredilerinde yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan...>>>
Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi; ,Esas: 2010/11726, Karar: 2011/1870, Karar Tarihi: 10.02.2011 kararıyla, bankaların tüketicilere, tüketici kredisi, konut kredisi ve değişik ad altında kullandırdıkları kredilerden masraf adı altında...>>>
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!.. Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371...>>>
>>> Tüm haberler...
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri