Kurs kayıtlarını sildirmede yaşana sorunlar
Kurs kayıtlarını sildirmede yaşana sorunlar


Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları her anne ve babayı arayış içerisin yöneltmektedir. Ailenin ekonomik gücüne göre çeşitlilik gösteren iyi eğitim alma çabası bazen Özel ders aldırma, dershane kurs, özel okul ve benzeri özel eğitim kurumlarından profesyonel yardım alma olarak ortaya çıkmaktadır. Ailelerin çocuklarına iyi eğitim aldırma çabası bazen ailelerden bazense işletmelerden kaynaklı sorunlarda getirebilmektedir. Sorunlarla karşılaşan öğrenciler ve kursiyerler yaptırılan kayıtlar ile bu kayıtların iptali ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Tüketici yardım sitemize bu konu ile ilgili birçok soru ve iletilmektedir. Öncelikle özel eğitim kurumlarına kayıt yaptıracakların sorun yaşamamaları açısından kayıt yaptırmadan önce iyi düşünmeleri bilinçli bir tüketici davranışı olduğunu hatırlatarak, sorun yaşadıkları takdirde neler yapmaları gerektiğine kısaca açıklamaya çalışacağız.

Özel Okul Kaydını İptal Edersem Ücret Ödemek Zorunda Mıyım?
Belirli şartların varlığı halinde hiç ücret ödemeden özel eğitim kurumu kaydı iptal edilebileceği gibi, belli oranda ücret ödeyerek de kayıt iptal edilebilir. Aşağıda iki başlık altında bu konuyu açıklayacağım.

a) Ücret Ödenmesini Gerektirmeyen Durumlar

Öğrenci ve kursiyerin kaydını iptal ettirdiği tarihten sonraki günler ve saatler için ödediği ücreti geri alabilmesi ya da bu sürenin ücretini ödemek zorunda olmaması için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir. Bu şartlar Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 56/2 maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu şartlar şu şekildedir;
a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli,
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenler tarafından tespit edilmesi,
e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi
Yukarıdaki şartların varlığı halinde öğrenci ya da kursiyer ayrılış tarihinden sonraki gün ve saatler için ücretini geri alabilir, eğer ayrılış tarihinden sonraki günler ve saatler için ücret ödememişse bu ücreti ödemesine gerek kalmaz.

b) Belli Oranda Ücret Ödenmesini Gerektiren Durumlar

Yukarıda altı madde olarak sayılan şartlar yoksa bu durumda öğrenci veya kursiyerin kaydını iptal ettirmesi yine mümkün. Ancak bu durumda öğrenci ya da kursiyer öğrenime hiç başlamamışsa öğrenim ücreti yıllık olarak belirlenmişse yıllık kurs ücretinin %10’unu, kurs başlamışsa bu süreye göre belirlenen ücrete ilave olarak yine yıllık kurs ücretinin %10’unu ödemesi gerekmektedir. Öğrenim ücreti ders saati ücreti olarak belirlenmişse öğrenim dönemi başlamadan kayıt iptal edilirse öğrenim dönemi ücretinin %10, öğrenim dönemi başladıktan sonra kayıt iptal edilirse öğrenim gördüğü ders saati ücreti ile öğrenim ücretinin yüzde %10’unun ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 56/3 maddesinde düzenleme şu şekildedir;
a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.( Değişik:RG-21/7/2012-28360)
b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

Dikkat edilmesi gerek durumlar
Yukarıda kısaca özel öğretim kurumlarında kayıt iptali ve iptal durumunda ücret konusunu açıkladık. Bu başlık altında da sıklıkla yapılan hatalara kısaca açıklayacağız.
1- Genellikle yapılan hatalardan birisi özel eğitim kurumuna kayıt yaptırdıktan sonra kaydı iptal ettirmeye çalışıp, eğitim kurumu kaydı iptal etmeyince derslere gitmeyip ücreti ödeme yükümlülüğünün olmayacağını sanmaktır. Bu durumda halen kaydınız devam ettiğinden tüm öğrenim ücretinden sorumlu olacaksınız. Özel eğitim kurumu kaydınızı iptal etmiyorsa eğer öğrenim dönemi başlamamışsa öğrenim kurumuna ihtar çekip ücretin %10’unun ödemeniz gerekmektedir. Öğrenim dönemi başlamışsa da %10 ve bu devam edilen kısmın ücretini ödemelisiniz. Bu yapılmadığı takdirde kurs ücretinin tamamından sorumlu olursunuz.
2- Yapılan hatalardan biri de öğrenim ücreti için tek bir senet düzenlemektir. Bu durumda taksitler halinde ödenen borçların ispatı için elde bir doküman bulunmadığında sıkıntı yaşanabilmektedir. Eğer senet yapılıyorsa her ödeme dönemi için ayrı ayrı senet yapılması ve ödeme yapılınca ilgili senedin geri alınması en doğrusudur.
3- Yine diğer bir hata kaydın iptali için gerekenlerin yapılması ancak özel eğitim kurumunun senedi geri vermediğinde durumun boş verilmesidir. Akabinde özel eğitim kurumları icra takibi başlatmakta ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumda yapılması gereken eğitim kurumu senedi geri vermediği takdirde menfi tespit davası açmaktır.
4- Bu konuda son değineceğimiz nokta ise 18 yaşından küçüklerin ailelerinden habersiz eğitim kurumuna kaydolması, sonradan durumu ailelerine açıklayamayıp kendilerine sıkıntıya sokmalarıdır. 18 yaşından küçükler yasal temsilcileri yani anne ve babalarının rızası olmadan borç altına giremezler. Bu sebeple 18 yaşından küçüklerin yaptıkları sözleşmeler, taahhütler askıda hükümsüzdür. Eğer anne baba izin verirse sözleşme geçerli olacak, aksi takdirde hükümsüz olacaktır. Ailelerinden habersiz eğitim kurumuna kaydolan 18 yaşından küçükler bu kayıt sebebiyle sorumlu tutulamayacaklardır. Bu durumda kusur reşit olmayanda değil özel eğitim kurumundadır.
5-Yapılacak kayıt iptali bildirimleri yazılı yapılmalı ve eğer bildirim bizzat yapılmışsa alındı şerhi düşülen bir nüshası muhafaza edilmelidir. Bildirim iadeli taahhütlü mektup ve noter aracılığıyla da yapılabilir. İleride yaşanacak sorunlarda ispat açısından yazılı bildirim esasına riayet etmek gerekmektedir.


  Toplam Okunma Sayısı : 2627 Yazar : Tuketici Yardım

 

Bilinçli Tüketici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
“Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir, bildiğini zannetmektir,”  der Stephen Hawking ...>>>
Konut Kredilerinde yeniden yapılandırmaya masrafını nasıl alırım?
Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şarttır.  Konut kredilerinde yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan...>>>
Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi; ,Esas: 2010/11726, Karar: 2011/1870, Karar Tarihi: 10.02.2011 kararıyla, bankaların tüketicilere, tüketici kredisi, konut kredisi ve değişik ad altında kullandırdıkları kredilerden masraf adı altında...>>>
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!.. Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371...>>>
>>> Tüm haberler...
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri