Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?

İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!..

Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371 sayılı kararıyla Bankaların Konut Kredisi Kullanan tüketicilerden almış olduğu ipotek fek ücretinin haksız şart olduğuna karar vermiştir. Kararda; “5464 sayılı Banka Kartları ve kredi kartları Kanununun 24 maddesine, 4077 sayıl Tüketicilerin Korunması Hakkında kanunun 6 Maddesi ve 31 maddesi, 4822 sayılı kanunla değişik Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun 6 Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7 maddesi ve Yarğıtay 13 Hukuk Dairesi 23 11 2005 E;2005/11428-K;2005/17306  ve 02 06 2008 tarih ve E;2008/4345 K;2008/6088 kararlarında belirtilen “satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede haksız sözleşme şartları geçersizdir” hükmüne göre ayrıca banka ipotek fek işleminin kendi alınacağını garanti altına almak için yapılmış olan bir işlem olduğundan banka tarafında karşılaması gerekmektedir”. denilmektedir.

Tüketici İle Müzekkere edilmediği

Ayrıca  Ankara 7.Tüketici Mahkemesi 28 01 2010 tarih ve E;2010/388-K;2010/591 sayılı kararıyla da ipotek Fek ücretinin haksız şart olduğu, banka tarafından herhangi bir masraf gerektirmeyen  A4 Kâğıtla yazdığı yazının ederinin alınan fek ücretiyle açıklanamayacağına karar vermiştir.

Karan özet ise;Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.  Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.  Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.(”4077 sk madde 6)sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinde standart sözleşme olduğu sonucuna ulaşılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının müzekkere edilmiş olması kalan kısmının 4077 sk 6 maddesininim uygulanmasına engel teşkil etmez.

Sözleşmede ki hüküm incelenmesinde,  sözleşmenin önceden hazırlandığı, standart nitelikte olduğu ve tüketici ile müzekkere edilmeden konduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu hüküm haksız şart niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Tüketiciden İpotek Fek ücreti alındıysa ne yapmalı?

Tüketici, kredi kullanmış olduğu bankaya yazılı olarak müracaat ederek kendisinden ipotek fek ücreti alınmadan, bankaya borcunun kalmadığın dair tapu müdürlüğüne verilmek üzere bir yazının verilmesini talep etmelidir.

Banka ipotek ücreti almadan bu yazıyı veremeyeceğini bildirirse bankaya talep edilen ücreti yatırarak ipotek fek ücreti kesini hesap belgesi almalıdır.

Bankanın tüketiciden haksız olarak aldığı ipotek fekki ücretinin dekontu ile birlikte ikamet ettiği ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmalıdır. Tüketici sorunları Hakem heyeti Parasal sınırı 2014 yıl için 1 272.19 TL olarak belirlemnmiştir.

TüketiciTüketici Sorunları Hakem heyetine başvuruda bankanın kendisinden haksız olarak almış oldugu ipotek ücretinin tarafına ödenmesini talep etmelidir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti en geç üç ay içerisinde talebinizi değerlendirerek kararın bir suretini sizi adresinize bir suretini de ilgili bankaya tebliğ etmektedir.

EKLER

9-İpotek Fek Ücret Dilekçesi TSHH.docx
10-Bankaya ipotek fek ücret dilekçesi.docx  Toplam Okunma Sayısı : 12494 Yazar : Tuketici Yardım

 

Bilinçli Tüketici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
“Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir, bildiğini zannetmektir,”  der Stephen Hawking ...>>>
Konut Kredilerinde yeniden yapılandırmaya masrafını nasıl alırım?
Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şarttır.  Konut kredilerinde yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan...>>>
Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi; ,Esas: 2010/11726, Karar: 2011/1870, Karar Tarihi: 10.02.2011 kararıyla, bankaların tüketicilere, tüketici kredisi, konut kredisi ve değişik ad altında kullandırdıkları kredilerden masraf adı altında...>>>
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!.. Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371...>>>
>>> Tüm haberler...
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri