Soru / Cevap
   
Soru / Cevap...
Kaç Çeşit Ayıp Vardır, Ayıba Göre Başvuru Süresi Değişir mi?
 
Ayıplı Bir Mal-Hizmetle ilgili Satıcı Kendisine Başvurmamıza Karşın Kanuna Aykırı Davranırsa Nerelere Başvurabiliriz?
 
Garantili bir Malın Azami Tamir Süresi Nedir?\n\n\nGarantili Ürünlerde Azami Tamir süresi Nedir?
 
Malın Ayıplı Olduğunu Tespit Ettiğimizde Haklarımız Nelerdir?
 
Ayıplı Mal ile İlgili Başvuru Önce Nereye Nasıl Yapılır?
 
Ayıplı Mal Nedir?
 
Garanti Belgesi nedir?
 
Garanti Belgesinin Verilmesi Sorumluluğu Kime Aittir, Garanti Süresi Ne Kadardır?
 
Garanti Süresi İçerisinde Arızalanan Malın Onarımı İçin Ücret İstenebilir mi?
 
Garanti Süresi İçerisinde Arızalanan Ürünlerde Haklarmız Nelerdir?
 
Tamir Hakkındı Kullanmadan Ne yapmalıyız?
 
Kredi kartı üyelik ücretinde olumlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı var mı?
 
Ayıplı Mal-Hizmet Yüzünden Bir Zarara Uğrarsak Ayrıca Tazminat Hakkı da Var mıdır?
 
Servis fişleri hangi bilgileri içermelidir? Önemi nedir?
 
Ayıplı Hizmetle ilgili Haklarımız Nelerdir?
 
Ayıplı Hizmetlerle ilgili Öncelikle Nerelere Başvuru Yapılır?
 
Tüketici şikayetlerinde müracaat edecekleri konu ve kurumlar nelerdir?
 
Sözleşmelerde Haksız Koşulları nelerdir?
 
Mesafeli Sözleşmelerde Tüketici Hakları Nelerdir?
 
Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Hakları Nelerdir?
 
Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Zorunlu mudur?
 
Tüketicilerin Satış Sonrası Hizmetlerle ilgili Kanundan Gelen Hakları Nelerdir?
 
Etiket Tarife ve Fiyat listelerinde Tüketici Hakkı nelerdir?
 
Paket Tur Sözleşmeleri ve Tüketici Hakları nelerdir?
 
Devren Tatil, Paket Turda Hak ve Sorumluluklar Nelerdir?
 
Taksitli Satışlar hak ve sorumluluklar nelerdir? \n
 
Süreli Yayınlarda ve Abonelik Sözleşmelerinde Tüketicinini Hak ve sorumlulukları nelerdir?
 
Kampanyalı Satışlarda Tüketicinin Hak ve sorumluluğu Nedir?
 
Reklam ve İlanlar Nasıl Olmak Zorundadır?
 
Altyazıların ekranda kalma süresi ne kadrdır?
 
Tüketici hareketinin ilk örnekleri nelerdir?
 
Tüketici Hareketi Nedir?
 
Ayıplı Malda bedel iadesi için aracın iade edilmesi şartını aranır mı?
 
Hesap İşletim Hakkında Yargıtay Kararı var mı?
 
Zaman aşımında on yıl kararı
 
Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların TKHK kapsamında değerlendirilmesinin şartı nedir?
 
İkinci el ürünler TKHK kapsamına girer mi?
 
Ayıplı bir mal karşısında tüketicinin hakları nelerdir? \nTüketici seçimlik hakları ile tazminat isteme hakkını kimlere karşı kullanabilir?
 
Ayıplı malın vermiş olduğu zararlar konusunda tüketicinin ve imalatçı-üretici sorumluluğu nedir?
 
İmalatçı/üretici ayıplı malın neden olduğu zarara ilişkin sorumluluktan kurtulabilir mi?
 
Ayıplı mallarda zamanaşımı süresi ne kadardır?
 
Kampanyalı satışlarda Bakanlık iznine tabi olan mallar hangileridir?
 
Olduklarından Farklı Görünen Malların üretilmesi ve satılması ile durumunda tüketicilerin hakları nelerdir?
 
Ayıplı bir seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ile malın toplatılması süreci nasıl işlemektedir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri kararlarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuru zamanaşımını keser mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri taraflardan yemin etmesini isteyebilir mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri kararların da kanıt ve ispat ile ilgili hangi hususlara dikkat edilmelidir.
 
Bilirkişi tespitinde aranacak kriterler Nelerdir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri faizi ile birlikte para iadesine karar verebilir mi?
 
Hediye edilen bir cep telefonunun arızalanması halinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilir mi?
 
TSHH, manevi tazminat taleplerine bakabilir mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri tazminat kararı verebilir mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları tarafları bağlayıcı mıdır?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tanık dinleyebilir mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin yetki alanı nedir?
 
Uyuşmazlık konusunun değerlendirilmesinde hangi tarih ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır?
 
Uyuşmazlık konusu miktarının tespit edilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine kimler başvurabilir?
 
Tüketici ile satıcı arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili TüketiciniKHK’da \ndüzenleme bulunmaz ise TSHH’leri hangi hükümlere göre karar vermelidir?
 
TSHH’nin görev alanına girmeyen hususlar nelerdir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’nin (TSHH) görev alanı nedir?
 
TSHH ne tür uyuşmazlıklara bakarlar?
 
Kamunun fiyatını belirlediği mal ve hizmetler daha yüksek bir fiyatla satılabilir mi?
 
Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında \nfark olması durumunda hangi fiyat geçerli olacaktır?
 
Elektrik Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarının yerleri ile ilgili bilgileri nereden alabilirim?
 
il Hakem heyetine müracaat dilekçe örneği varmı?
 
İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Müracaat dilekçe örneği var mı?
 
Tüketici Mahkemesine müracaat dilekçe örneği var mı?
 
Azami Tamir Süresi Nedir ?
 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi sorumluluğu hangi kuruma aittir?
 
Mobilya Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
 
Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
 
Tüketiciler Şikayetlerini Nerelere İletebilir?
 
Otomobil Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
 
Kredi Kartı Alırken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar nelerdir*
 
Bilinçli Alışveriş İlkeleri nelerdir?\n
 
Suyun Verimli Kullanılması İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar nelerdir?
 
Evrensel Tüketici Hakları nelerdir?
 
Elektrikli Ev Aleti Alırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 
Satın Alınan Mal veya Hizmetle İlgili Bir Sorunla Karşılaşıldığında Ne Yapılmalıdır?
 
Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde davayı nerede açacağım?
 
CE İşareti Ne Anlama Geliyor?
 
Reklam Kuruluna Nasıl müracaat edilir?
 
Piyasa Gözetimi ve Denetiminden Sorumlu Kuruluşlar ile Sorumlu Oldukları Ürün Grupları nelerdir?
 
Gıda Maddeleri Alınırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 
Altyazı metinleri ile ilgili diğer uyulması gereken zorunlu kurlalar varmıdır?
 
Altyazı ve dipnotlardaki yazının boyutu enaz kaç punto olmalıdır?
 
Ticari reklam ve ilanlarda yer alan altyazı ve dipnotlarda genel kurallar nelerdir?
 
Ticari Reklamlar ve İlanların neteliği nasıl olmalıdır?
 
Tüketici Haklarının Korunmasının Hukuksal Dayanakları Nelerdir?
 
Gerçek Anlamda Tüketici Örgütlerinin Özellikleri Nelerdir?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararları İcraya Konabilir mi?
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Edilebilir Mi?
 
Yetkili servis istasyonu nedir?
 
Tüketicinin Garanti Kapsamında ürünlerde Kullanım hatası olması durumunda hakları nelerdir?
 
Garanti Kapsamında Ürünlerde Tüketicinin Diğer Hakları Nelerdir?
 
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları neleridir?
 
Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler nelerdir?
 
Garanti süresi nedir?
 
Garanti Belgesi ile satılması zorunlu olan mallar nelerdir?
 
Ayıplı hizmette zaman aşım kaç yıldır?
 
Hesap İşletim Ücreti alınabilir mi?
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Mal Nedir?
 
Ayıplı Malda İspat Yükü Kime Aittir?
 
Ayıplı Malda Zaman Aşımı Nedir?
 
Ayıplı Hizmetlerle İlgili Öncelikle Nerelere Başvuru Yapılır?
 
Ayıplı Hizmetle İlgili Haklarımız Nelerdir?
 
Ayıplı Hizmet Nedir?
 
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri